TRS2019: Konfigurační soubory – Materiály

Primary=albedo.tga
Alpha=albedo.tga
Tile=st

Pro každou texturu je nutné vytvořit konfigurační soubor, který se skládá ze základních informací Primární neboli základní mapy a Alpha mapy, tedy klíče pro průhledné pozadí. Každá .tga obsahuje barvy RGB+A tu je nutné uložit ve 32 bit verzi.

Primary=normal.tga
Alpha=normal.tga
Tile=st
NormalMapHint=normalmap
ModifyMap=flipgreen

PBR textury využívají 3 materiálu tedy třech textur Albedo, Normal mapy a mapy Parametrů. Normal mapa funguje na stejném principu jak Albedo.texture, ale obsahuje základní nastavení výhradně určené pro tuto mapu a to flipgreen

Primary=parameters.tga
Alpha=parameters.tga
Tile=st

Mapa Parametrů je textura, která obsahuje souhrn 4 map pro každý kanál jedna mapa. RGBA

R = emmision map
G = roughness map
B = ambient map
A = metallic map

Back to top button