Grafika & Videa
Trending

Jak Vytvořit hráz

3ds Max, Substance Painter, PSD

Projekt hráze bude za potřebu mít 3ds Max, Substance Painter, Photoshop a Phoenix FD

Zde je ukázka z mého projektu hráze, ve které jsem nejprve vytvořil základní desku pomocí Plane o velikosti 3*5m tato velikost je zhruba orientační. Segmenty jsem vytvořil dvojnásobné pro každou velikost, postupně jsem zvětšoval segmenty podle toho kolik polygonů bude potřeba.

Pokud je hotový základ zdí, je nutné namapovat celý objekt, následují kroky pro kreativní tvorbu jakou jsou například ocelová konstrukce, hráz, zdvihací zařízení, ovládací zařízení, lávka, atd…

Jednotlivé díly je dobré propojit pomocí funkce Attach, ale i samostatné díly je nutné mapovat a vytvořit ji materiály, které budeme potřebovat v programu Substance Painter.

Na závěr je nutné vytvořit padající vodu přes hráz, je několik způsobů jak vytvořit, nyní si vytvoříme velice jednoduchý vodopád a to jak časově tak celkově praktický pro 3ds Max a tento projekt. Zde budeme potřebovat mít nainstalovaný plugin Phoenix FD a funkci vody. Pro základy je nutné si prohlédnout podrobnější návody na YouTube jak na to. Zde jsem si vytvořil Krabici, kterou jsem správnou osou namířil pod úhlem 45°směrem dolů z hráze. Výsledek je zde:

Pokud máme tedy veškeré modely vytvořené a namapované, uložíme si je do souboru FBX 20** Nyní celý projekt otevřeme ve Substance Painter, kde budeme muset celý model pokrýt texturou u materiálů, které jsme si u modelu vytvořily. Pokud známe základy Substance Painter je pro nás velice jednoduché v tomto programu hrát. Základem je 2048px. Pokud mode otevřeme, ještě musíme vytvořit základní materiály jako jako jsou: Základní Barva, Výšková mapa, AO, Normal map, Roughness, atd…

Jednotlivé výsledky pak celé práce jsou zde:

Poslední programem, který jsou použil je Photoshop, kterým jsem vylepšil barvy splavu a vody plus barevného spektra projektu.

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
0
0%
    Showing 0 reviews

Napsat komentář

Thanks for submitting your comment!
Back to top button