track-sound (Zvuk tratě v TRS)

Jste zde:
Odhadovaná doba čtení: 2 min

Pomáhá při výpočtu, který zvuk má hrát pro danou kombinaci vlaku a koleje. Trať může definovat interakci s řadou železničních podvozků a vlakové vozidlo může definovat interakci s řadou kolejí.

Když je podporované dílo načteno do herního prostředí, jsou naskenovány jeho zvukové stopy. Tyto položky jsou poté k dispozici, aby se shodovaly s jakýmikoli aktivy podle kritérií specifikovaných v položce zvuk stopy. I když se doporučuje, aby se položky zvukového doprovodu týkaly pouze jejich nadřazeného aktiva, není to přísně vynucováno. Pokud pro daný dotaz nelze najít odpovídající záznam zvuku stopy, použije se výchozí zvuk stopy <KUID: -3: 10194>.

Kontejner „track-sound“ je seznam subkontejnerů bez samostatných značek. Každý subkontejner se zvukem stopy by měl mít jedinečný název. Každý subkontejner zvukového doprovodu podporuje následující značky. Každá značka je zde zobrazena s výchozí hodnotou.

track <NULL>
track-parent <NULL>
bogey <NULL>
track-sound <NULL>
priority 0

track

Může určit aktivum KIND Track , v takovém případě se tato položka týká pouze vozidel, která jsou na zadané trati. Pokud není uveden, typ tratě není kontrolován.

 

track-parent

Může určit KIND Track nebo KIND SceneryWithTrack aktivum, v takovém případě tato položka ovlivní pouze vozidla, která jsou na trati patřící k uvedenému nadřazenému aktivu. Pokud je vynechán, rodič není zaškrtnut.

 

bogey

Může určit KIND Bogey aktivum, v takovém případě tato položka ovlivní pouze zadané bogey. Pokud je vynechán, typ bogey není kontrolován.

 

track-sound

Určuje aktivum KIND Tracksound, které by se mělo použít, pokud je tato položka vybrána jako nejlepší shoda.

 

priority

Celé číslo, které označuje, zda má být tato položka vybrána ve prospěch dalších odpovídajících položek. To by mělo být použito k doladění menších konfliktů, nikoli k pokusu přinutit aktivum přepsat každou další možnou shodu. Nižší čísla označují lepší shody.

Tracksound 

jsou konfigurovatelné stopy (tj. Hluk kolejového kola „whoosh“, nikoli hluk „clickety-clack“). Mohou být označeny na drážkách stopy, aby se změnil charakter zvuku v závislosti na umístění – např. Tunely a mosty používající jiný zvuk než obyčejný.

Soubory vln je třeba pojmenovat podobně jako zvuk dieselového motoru – např. ‘Idle 1.wav’, ‘idle 2.wav’ atd. Atd.

Levels Container

 

Relativní hladiny zvuku. Zvuk je tichý až do 0,1 m/s, zvyšuje se hlasitost až na 10,0 m/s, poté konstantní maximum. Hodnota pod 0,1 nebude přehrávat zvuk. Příklad nastavení úrovní by bylo:

0 … 0,1

1 … 10

Lze použít více zvukových souborů, nečinný 1.wav, nečinný 2.wav

category-class             "XSN"
username                "Tracksound"
kind                  "tracksound"
min-distance              10
max-distance              10000

levels
{
 0                   0.1
 1                   1
 2                   5
 3                   8
 4                   14
 5                   22
 6                   34
}

kuid-table
{
}

min-distance

Vzdálenost od zdroje k pozorovateli v metrech, ve kterých je zvuk přehráván při maximální hlasitosti

 

max-distance

Vzdálenost od zdroje k pozorovateli v metrech, mimo které není zvuk vůbec slyšet

levels {
    0     0.1
    1     5.0
    2     10.0
    3     20.0
}

Příklad: zvuk pod 0,1 m/s, přehrávání „1.wav“ mezi 0,1 m/s a ​​5,0 m/s, přehrávání „2.wav“ mezi 5,0 m/s a ​​10,0 m/s, přehrávání „ 3.wav “mezi 10,0 m/s a ​​přehrávat„ 4.wav “nad 20,0 m/s.

Jak vypnout základní zvuky?

Pokud hra nenalezne přepis v nastavení v konfiguračním souboru na vlastní KUID k souboru, který obsahuje zvuk kolejí. Složka o vyšší úrovni aktivuje základní zvuk. 

 

Jenže tento zvuk cvakání je tak nerealistický, že většinu hráčů tento zvuk nechce ani slyšet. Proto je tu možnost přepsání nebo vypnutí.

 

Možnost přepsání je o něco zdlouhavé, než vypnout zvuk, ale i tento postup jde, nebo šel provést. Jelikož do verze TANE vám umožnilo provádět přepis složek. U TRS19 už nebudete mít oprávnění přepisovat soubory jiných autorů a hlavně těch, kteří vytváří placený obsah, nebo obsah základního jádra celé hry.

 

U každého zvukového souboru, který je uložen v souboru .wav (Mono; 44100Hz; 32bit stopě)

 

Nedoporučuje se přepisovat původní soubory jiným souborem wav, který obsahuje jinou délku zvukového obsahu a nebo neobsahuje základní zvukovou stopu: Mono 44100 Hz 32 bit. Nedoporučuji přepisovat původní zvukové soubory, pokud máte nainstalovanou SP1 HF1 a vyšší verzi. Narušuje kompatibilitu hry a dochází k havárii!!!

kuid 570470 100003
C:\Program Files\N3V Games\Trainz A New Era\resources\builtin\base\content\kuid 570470 100003\sound
C:\Program Files\N3V Games\Trainz Railroad Simulator 2019\resources\builtin\base\content\kuid 570470 100003\sounds

Varianta druhá je vypnout zvuk ve správci souborů. Najděte si
kuid 570470:100003 klikněte na něj aby byl vybrán a v horním menu klikněte na Conect a vyberte funkci Disable.

Tato funkce je velice bezpečná a to ze dvou důvodů, pokud by jste dali smazat tak hra v konfiguračním souboru jádra, bude hledat soubor, který neexistuje a hra se vám zhroutí, to stejné jde udělat u jiných souborů .cdp, pokud chcete aby daný soubor byl vypnut, ale soubory, které na něj odkazují jako zdroj budou fungovat.  

Byl tento článek užitečný?
Nelíbí 0
Zobrazeno: 27
Back to top button