Visible if – kontrola viditelnosti vstupů, výstupů a parametrů

Jste zde:
Odhadovaná doba čtení: 1 min

Tento návod vysvětluje funkci „Visible if“ v Adobe Substance 3D Designer, která vám umožňuje ovládat viditelnost vstupů, výstupů a parametrů v grafech. Při odhalování parametrů můžete chtít skrýt nebo zobrazit parametry nebo konektory uzlů na základě stavu jiných parametrů. Např. posuvník zobrazující pouze tehdy, když je booleovské tlačítko parametru nastaveno na true, protože jinak by to nemělo žádný účinek a mohlo by to uživatele zmást.

Libovolný viditelný výraz If bude muset použít alespoň jeden vstup, lze to provést pomocí následující syntaxe:

input.identifier 
input["identifier"]

Pole „Viditelné, pokud“ přijímají následující parametry:

  • Vstupy typu Boolean, Float a Integer.
  • truefalsehodnoty (rozlišují se malá a velká písmena, bez velkých písmen!)
  • .x: přístup k podparametru
  • && : a
  • || : nebo
  • ! : ne
  • <><=>===,!= : srovnání
  • (): závorky

Pravdivé syntaxe:

input["my_input"] 
input.my_input
input["my_input"] == true 
input.my_input == true

Nepravdivé syntaxe:

!input["my_input"] 
!input.my_input
input["my_input"] == false 
input.my_input == false
input["my_input"] != true 
input.my_input != true

Menší než:

input["my_input"] < 3 
input.my_input < 3
input["my_input"].y < 3 
input.my_input.y < 3

my_input je plovoucí nebo celočíselná hodnota s jednou nebo více složkami – např. float2(x, y), integer3(x, y, z)

Rovná se:

input["param1"] == 2 
input.param1 == 2

Nebo:

input["param1"] || input["param2"] 
input.param1 || input.param2

A:

input["param1"] > 0 && input["param2"] > 1 
input.param1 > 0 && input.param2 > 1
Byl tento článek užitečný?
Nelíbí 0
Zobrazeno: 7
Back to top button