Orientace

Odhadovaná doba čtení: < 1 min
mesh-table
{
 default
 {
  auto-create             1
  mesh                "lod.lm"
 }
 
 default-night
 {
  mesh                "night/night.trainzmesh"
  night-mesh-base           "default"
 }
 
 klimatizace
 {
  auto-create             1
  mesh                "klimatizace/model.lm"
  mesh-asset             <kuid:383363:101633>
  position              6.5,5,4.5
  orientation             0,0,1.570797
 }
}

Údaj orientace slouží k natočení modelu do určitého úhlu, ale nejedná se o stupně, ale o radián. Radián je podobně jako stupeň — jednotka pro měření velikosti úhlů. Definuje se na jednotkové kružnici a jeho velikost odpovídá středovému úhlu oblouku, jehož délka je rovna poloměru daného oblouku. Jako první si zodpovíme otázku, kolik radiánů odpovídá celé kružnici, tj. kolik radiánů odpovídá 360 stupňům. Víme, že délka oblouku u radiánu je právě poloměr kružnice. 

Zde uvedu několik základních úhlů s přepočtem na radiány:

 

45° = 0.7853985 rad

90° = 1.570797 rad

180° = 3.141594 rad

270° = 4.712391 rad

Jak číst  0,0,0 >>> x,y,z

π/6 = 30°

π/4 = 45°

π/3 = 60°

π/2 = 90°

π = 180°

3π/2 = 270°

2π = 360°

Byl tento článek užitečný?
Nelíbí 0
Zobrazeno: 6
Back to top button